หน้าแรก >  ทีมแพทย์ >  นพ.อำภรณ์ ศรีสุภรกรกุล
image
นพ.อำภรณ์   ศรีสุภรกรกุล

เลขที่ใบ ว. 25936
สาขาเชี่ยวชาญด้าน : สูตินรีเวช

 
 การศึกษา :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  •  วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

 
 ประวัติการทำงาน  Employment /Training Records :

  • สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
  • สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลเมืองนารายณ์

 

 วันและ เวลาปฏิบัติงาน
  • วันจันทร์   - วันศุกร์            เวลา  16.00 -  17.00 น.


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 036-420-666  ต่อ แผนกผู้ป่วยนอก

Powered by MakeWebEasy.com