บริการประกันชีวิต 
บริการประกันชีวิต (Insurance Service)

 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรประกันสุขภาพและประกันชีวิต โดยจัดบริการดังนี้
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ตรวจสุขภาพทุกประเภทตามสิทธิพิเศษที่ได้รับจากบริษัทประกัน
 • จัดเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ ดูแล ประสานงาน ให้ข้อมูลสื่อสารการใช้สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการเข้ารับบริการ
 • จัดบริการ Fax Claim ทั้งผู้ป่วยนอกและใน

 

รายชื่อบริษัทประกันที่ท่านสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ท่านสามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ

  กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก   

 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกประชาสัมพันธ์  พร้อมตรวจเช็คสิทธิจาก Web site บริษัทประกันที่ท่านใช้อยู่เพื่อ รพ.จะแนบแบบฟอร์มใบเคลมให้แพทย์กรอกข้อมูล
 • ในกรณี OPD Case ที่ต้องสำรองจ่ายจ่ายล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มใบเคลมให้ท่านนำเบิกกับบริษัทประกันด้วยตนเอง
 • สิทธิ์ประกันสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยนอก ( OPD ) สำหรับผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการรักษาติดตามอาการและรับยาต่อเนื่อง โดยรับบริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางแบบส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด

 

  กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน   

 • ยื่นบัตรกรมธรรม์ และบัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admission)
 • จัดให้มีบริการเยี่ยม โดยเจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ การเลือกใช้วิธีการเคลมประกัน

   

  กรณีที่ท่านเลือกใช้แฟกซ์เคลม   

 • เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์เตรียมใบเคลมประกันให้เรียบร้อย  พร้อมให้ผู้รับบริการเซ็นต์ทันที
 • ระยะเวลาตอบรับแฟกซ์เคลมจากบริษัทประกัน ประมาณ 3 ชั่วโมง
 • หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลมในวันที่กลับบ้าน กรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)

   

  กรณีที่ท่านต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้   

 • โรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลมพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับท่าน เป็นหลักฐานนำไปประกอบการเบิกกับบริษัทประกันได้ทันที
 • เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์จะตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารของท่านอย่างละเอียดและถูกต้อง
 • เป็นผู้แทนในการประสานงานกับบริษัทประกันและตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับท่าน
 • บริการแฟกซ์เคลม (สำหรับบริษัทประกันที่มีสัญญากับโรงพยาบาล โดยที่ท่านไม่ต้องชำระเงินค่ารักษาก่อน ยกเว้นส่วนเกิน
 • กรณีต้องการเคลมประกันด้วยตนเอง สามารถรับใบเคลมได้ในวันที่สิ้นสุดการรักษา


  กรณีที่ท่านมีสิทธิ์ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน หรือ บริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับการใช้สิทธิ์ประกัน   

 • กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ผู้ป่วยในเพื่อจัดเตรียมเอกสาร
 • ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบเอกสสารการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับท่าน เพื่อนำไปติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของท่านต่อไป

   

  การให้บริการแผนกประกันสัมพันธ์  

 • ออกแฟ้มประวัติลูกค้าล่วงหน้า
 • ประสานงาน การขอประวัติ และใบเคลม
 • สอบถามตารางแพทย์ หรือแนะนำแพทย์เฉพาะทาง
 • เยี่ยมไข้ในนามตัวแทนประกันชีวิต
 • ประเมินค่าใช้จ่ายและสิทธิความคุ้มครอง  หน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประกัน  

 • แผนกตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
  ท่านสามารถติดต่อนัดหมาย ตรวจสุขภาพ หรือสอบถามแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ
  โทร. 036-420-666 ต่อ 198,199 (แผนกผู้ป่วยนอก OPD)

 • การให้บริการเอกสารข้อมูลทางการแพทย์
  ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์, สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล  ได้ที่แผนกการเวชระเบียน หรือแผนกประชาสัมพันธ์
  โทร. 036-420-666  ต่อ 101, 102, 103

 • หน่วยงานผู้รับบริการการเงินผู้ป่วยใน
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามการแฟ็กซ์เคลม Fax claim , สอบถามห้องพักผู้ป่วย , สอบถามอัตราค่าห้องพัก   ได้ที่แผนกการเงินผู้ป่วยใน/ธุรการ
  โทร. 036-420-666 ต่อ  133,134 (ธุรการ)
 • การให้บริการด้านเอกสารการเงิน
  ท่านสามารถติดต่อขอรับสำเนาค่ารักษาพยาบาล, สำเนาใบเสร็จรับเงินได้ที่ แผนกการเงินผู้ป่วยนอก
  โทร. 036-420-666 ต่อ  136 (การเงินผู้ป่วยนอก)

 • การประสานงานให้ลูกค้าประกัน / Insurance
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป, อำนวยความสะดวกในการให้บริการ โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
  โทร. 036-420-666 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้